Executive Officers

Lucy Chen-Jin
President

Luke Zhiwei Liu
Honorary Chairman

Xiao Wei Dong
Vice President

Ye Zhou Ling
Vice President

James Zhang
Vice President

Xie Cao Ping
Vice President

Wilson Wenshang Wu
Vice President

Fishicer Lei Yu
Vice President

Eric Xinyun Zhu
Vice President

Jin Zhang
Vice President

David Lei Deng
President’s Assistant

Dongjin Ye
Secretary


Make an Enquiry > View our Gallery >