Executive Officers

Lucy Chen-Jin
President

Luke Zhiwei Liu
Honorary Chairman

Willie Hong
Chairman

Libing Ho
Vice Chairman

James Zhang
Vice President

Zhouling Ye
Vice President

Xiao Wang
Vice President

Wilson Wenshang Wu
Vice President

Fishicer Lei Yu
Vice President

Eric Xinyun Zhu
Vice President

Jin Zhang
Vice President

Anping Hu
Vice President

David Lei Deng
President’s Assistant

Dongjin Ye
Secretary

Chen Yuan
Vice Secretary

Jinggou Xu
Vice Secretary


Make an Enquiry > View our Gallery >